Det var sång, det var spel, det var dans…

och det var i goda vänners lag.
SebbedamanMidvinterblot vill tacka den outtröttlige Fredrik för att organisera kvällen, teknik för att göra showen möjlig, personalen för deras utmärkta service, och Black Magic Fools för en strålande musikinsats. Skålar utbringades, publiken levde upp, strängar brast, och nu faller snön över Stockholm. Vi har uppenbarligen gjort vårt. Till nästa gång!